logo

Danh sách Booker nhận thưởng trong Quý 2/2015

Ngày 13/08/2015 Ban Giám đốc Công ty Phú Thịnh đã tuyên dương và khen thưởng đội ngủ Booker có thành tích xuất sắc trong tháng 07/2015 và quý II/2015. Buổi trao thưởng nhằm động viên, khích lệ các cá nhân tập thể luôn nỗ lực từng ngày để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo tới toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.
Trong tháng 7 và Quý II/2015, có 9 nhân viên xuất sắc được tuyên dương và khen thưởng. Các cán bộ nhân viên được khen thưởng đã xuất sắc hoàn thành các công việc được giao.
Ông Trịnh Ngọc Hải – Giám Đốc Kinh Doanh công ty thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty Phú Thịnh gửi lời chúc mừng đến những nhân viên xuất sắc đã đạt thành tích tốt trong tháng 7 và Quý II/2015, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn các cán bộ nhân viên đã luôn hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần vì sự phát triển chung của công ty. Qua đó, Giám đốc kinh doanh cũng gửi lời động viên và chúc cho các cán bộ nhân viên công ty Phú Thịnh sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích tốt trong các tháng và quý sau.
Tất cả nhân viên xuất sắc được Ban Lãnh đạo công ty trao thưởng, đồng thời được vinh danh trên hệ thống thông tin của công ty.

Danh sách Booker nhận thưởng trong Quý 2/2015
1 Trương Thị Nguyên
2 Mạch Thiên Nhân
3 Hoàng Thị Hương
4 Đinh Vạn Lý
5 Đoàn Thị Yến Nhi
6 Nguyễn Thị Bích Trâm
7 Ngô Tuyết Ngọc

Danh sách Booker nhận thưởng trong tháng 07/2015
1. Mạnh Thiên Nhân
2. Trần Thị Duyên
3. Đoàn Thị Yến Nhi
4. Đinh Vạn Lý
5. Ngô Tuyết Ngọc
6. Hà Thị Hằng
7. Hoàng Thị Hương

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9